• Banner

  • Banner

  • Banner

  • Banner

Medienos baliklis 3ltr. koncentratas BERŽAS
  • Medienos baliklis 3ltr. koncentratas BERŽAS

Medienos baliklis 3ltr. koncentratas BERŽAS

4132835

Antiseptinis medienos baliklis - balina, naikina pelėsį ir mėlynumą.
Priemonės paskirtis:
Pamėlynavusiai pušies medienai išbalinti;
Senai medienai atšviežinti;
Įvairios kilmės tamsioms dėmėms naikinti;
Savybės:
Nedažo medienos, t. y. mediena po impregnavimo nekeičia spalvos;
Išbalina nuo atmosferos poveikio pajuodavusią medieną;
Dėl baliklyje esančių suderintų sudėtinių medžiagų užtikrinamas ilgalaikis poveikis.
IŠEIGA:
Šviežiai pjautai medienai antiseptikuoti – 25-60 ml/kv.m.
Tamsioms dėmėms išbalinti ar senai medienai atnaujinti 50-100 ml/kv.m.
Pamėlynavusios pušies medienai išbalinti 150-250 ml/kv.m. preparato

13,34 EUR
Su mokesčiais
Kiekis
Yra, pristatymas 2-3 d.d.

Aprašymas

 

      PAVOJINGA

Pavojingumo frazės:

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H400 Labai toksiška vandens organizmams.

Atsargumo frazės:

P260 Neįkvėpti dulkių/dujų/dūmų/rūko/garų/aerozolio.

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P301+P330+P331 PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti

vandeniu [arba čiurkšle].

P363 Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą.

P405 Laikyti užrakintą.

P501 Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) į ... (vadovaujantis vietos/regiono/nacionaliniais/tarptautiniais nuostatais).

Papildoma informacija apie pavojų (ES): EUH206 – Atsargiai! Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išskirti

pavojingas dujas (chlorą). EUH031 – Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas.

Klasifikavimas:

Skin Corr.1B; H314

Aquatic acute 1; H400

Prekė detaliau
4132835
2019-10-30
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Kodas: C364415A

Prekės ženklas: DREWNOCHRON

Impregnantas 2,5ltr. Ąžuolas tamsus "formuojantis plėvelę" DREWNOCHRON IMPREGNANT Extra

Impregnantas 2,5 ltr. DREWNOCHRON IMPREGNANT Extra Spalva: Ąžuolas tamsus DREWNOCHRON IMPREGNANT EXTRA-Apsauginis dekoratyvinis impregnantas, formuojantis plėvelę. Paskiris: DREWNOCHRON IMPREGNANT EXRA - Apsauginis dekoratyvinis impregnantas, skirtas įvairių medienos ir medžio gaminių dažymui pastatų viduje ir laike. Lauko darbams naudojamas durų, langų...

Kaina 25,44 EUR
Daugiau
Yra, pristatymas 2-3 d.d.

Kodas: C373410

Prekės ženklas: DREWNOCHRON

Impregnantas 5,0ltr. Tamsus riešutas DREWNOCHRON IMPREGNANT Express

Impregnantas 5,0 ltr. Tamsus riešutas DREWNOCHRON IMPREGNANT Express Impregnantas IMPREGNANT EXPRESS yra modernus medienos apsaugos ir apdailos produktas. Impregnantas sukuria pažangią dangą, vandenį atstumiančia membraną, kuri tuo pačiu metu užtikrina optimalų drėgmės skverbimasi, kuris apsaugo nuo medienos degradacijos. Apsaugo dangą nuo pelėsių ir...

Kaina 28,73 EUR
Daugiau
Yra, pristatymas 2-3 d.d.

Kodas: 4132197

Prekės ženklas: SNIEZKA

Impregnantas 2,5ltr. VIDARON brazilijos juodmedis V11, SNIEŽKA

Plėvelę formuojantis, apsauginis-dekoratyvinis impregnantas, skirtas medienos apdailai lauke ir patalpose. Pabrėžia natūralios medienos grožį, impregnuoja, stiprina, saugo nuo žalingų atmosferos sąlygų. Be to, ant medienos paviršiaus sukuria apsauginę biokorozijai -mėlynavimui², pelėsiams ir dumbliams, atsparią dangą. ²VIDARON kartu su bespalviu...

Kaina 22,50 EUR
Daugiau
Nepakanka prekės atsargų

Kodas: 4132199

Prekės ženklas: SNIEZKA

Impregnantas 2,5ltr. VIDARON kanados klevas V14, SNIEŽKA

Plėvelę formuojantis, apsauginis-dekoratyvinis impregnantas, skirtas medienos apdailai lauke ir patalpose. Pabrėžia natūralios medienos grožį, impregnuoja, stiprina, saugo nuo žalingų atmosferos sąlygų. Be to, ant medienos paviršiaus sukuria apsauginę biokorozijai -mėlynavimui², pelėsiams ir dumbliams, atsparią dangą. ²VIDARON kartu su bespalviu...

Kaina 24,18 EUR
Daugiau
Yra, pristatymas 2-3 d.d.

Kodas: C364414A

Prekės ženklas: DREWNOCHRON

Impregnantas 2,5ltr. Ąžuolas "formuojantis plėvelę" DREWNOCHRON IMPREGNANT Extra

Impregnantas 2,5 ltr. DREWNOCHRON IMPREGNANT Extra Spalva: Ąžuolas DREWNOCHRON IMPREGNANT EXTRA-Apsauginis dekoratyvinis impregnantas, formuojantis plėvelę. Paskiris: DREWNOCHRON IMPREGNANT EXRA - Apsauginis dekoratyvinis impregnantas, skirtas įvairių medienos ir medžio gaminių dažymui pastatų viduje ir laike. Lauko darbams naudojamas durų, langų rėmų,...

Kaina 25,44 EUR
Daugiau
Yra, pristatymas 2-3 d.d.

Kodas: C364391

Prekės ženklas: DREWNOCHRON

Impregnantas 0,75ltr. Riešutas tamsus "formuojantis plėvelę" DREWNOCHRON IMPREGNANT Extra

Impregnantas 0,75ltr. Riešutas tamsus DREWNOCHRON IMPREGNANT Extra DREWNOCHRON IMPREGNANT EXTRA-Apsauginis dekoratyvinis impregnantas, formuojantis plėvelę. Paskiris: DREWNOCHRON IMPREGNANT EXRA - Apsauginis dekoratyvinis impregnantas, skirtas įvairių medienos ir medžio gaminių dažymui pastatų viduje ir laike. Lauko darbams naudojamas durų, langų rėmų,...

Kaina 8,21 EUR
Daugiau
Yra, pristatymas 2-3 d.d.

Kodas: 4132843

Antiseptikas žalias 10kg. GERLITIS-5

Medienos konservantas (antiseptikas), skirtas apsaugoti pjautą medieną ir medienos gaminius nuo medieną ardančių ir išvaizdą keičiančių organizmų bei naikinti tokius organizmus. Skirtas apdoroti medienos gaminius, naudojamus patalpų viduje. Negali būti naudojamas aviliams, maisto, gėrimų ir pašarų pirminei pakuotei, vaikų žaislams impregnuoti. Naudojimas...

Kaina 11,30 EUR
Daugiau
Yra, pristatymas 2-3 d.d.

Kodas: 4133092

Prekės ženklas: SNIEZKA

Impregnantas 9ltr. VIDARON balintas ąžuolas V17, SNIEŽKA

Plėvelę formuojantis, apsauginis-dekoratyvinis impregnantas, skirtas medienos apdailai lauke ir patalpose. Pabrėžia natūralios medienos grožį, impregnuoja, stiprina, saugo nuo žalingų atmosferos sąlygų. Be to, ant medienos paviršiaus sukuria apsauginę biokorozijai -mėlynavimui², pelėsiams ir dumbliams, atsparią dangą. ²VIDARON kartu su bespalviu...

Kaina 67,50 EUR
Daugiau
Nepakanka prekės atsargų

Kodas: 4132329

Prekės ženklas: SNIEZKA

Impregnantas 9ltr. VIDARON karališkasis palisandras V08, SNIEŽKA

Plėvelę formuojantis, apsauginis-dekoratyvinis impregnantas, skirtas medienos apdailai lauke ir patalpose. Pabrėžia natūralios medienos grožį, impregnuoja, stiprina, saugo nuo žalingų atmosferos sąlygų. Be to, ant medienos paviršiaus sukuria apsauginę biokorozijai -mėlynavimui², pelėsiams ir dumbliams, atsparią dangą. ²VIDARON kartu su bespalviu...

Kaina 84,06 EUR
Daugiau
Yra, pristatymas 2-3 d.d.

Kodas: 4133094

Prekės ženklas: SNIEZKA

Impregnantas 0,7ltr. VIDARON pilkas antracitas V16, SNIEŽKA

Plėvelę formuojantis, apsauginis-dekoratyvinis impregnantas, skirtas medienos apdailai lauke ir patalpose. Pabrėžia natūralios medienos grožį, impregnuoja, stiprina, saugo nuo žalingų atmosferos sąlygų. Be to, ant medienos paviršiaus sukuria apsauginę biokorozijai -mėlynavimui², pelėsiams ir dumbliams, atsparią dangą. ²VIDARON kartu su bespalviu...

Kaina 7,78 EUR
Daugiau
Yra, pristatymas 2-3 d.d.

Kodas: C373393

Prekės ženklas: DREWNOCHRON

Impregnantas 2,5ltr. Kaštonas DREWNOCHRON IMPREGNANT Express

Impregnantas 2,5ltr. Kaštonas DREWNOCHRON IMPREGNANT Express Impregnantas IMPREGNANT EXPRESS yra modernus medienos apsaugos ir apdailos produktas. Impregnantas sukuria pažangią dangą, vandenį atstumiančia membraną, kuri tuo pačiu metu užtikrina optimalų drėgmės skverbimasi, kuris apsaugo nuo medienos degradacijos. Apsaugo dangą nuo pelėsių ir dumblo....

Kaina 21,09 EUR
Daugiau
Yra, pristatymas 2-3 d.d.

Kodas: C364392

Prekės ženklas: DREWNOCHRON

Impregnantas 0,75ltr. Polisanderis "formuojantis plėvelę" DREWNOCHRON IMPREGNANT Extra

Impregnantas 0,75ltr. Polisanderis DREWNOCHRON IMPREGNANT Extra DREWNOCHRON IMPREGNANT EXTRA-Apsauginis dekoratyvinis impregnantas, formuojantis plėvelę. Paskiris: DREWNOCHRON IMPREGNANT EXRA - Apsauginis dekoratyvinis impregnantas, skirtas įvairių medienos ir medžio gaminių dažymui pastatų viduje ir laike. Lauko darbams naudojamas durų, langų rėmų, sodo...

Kaina 8,25 EUR
Daugiau
Yra, pristatymas 2-3 d.d.

Sekite mus Facebook'e