• Banner

  • Banner

  • Banner

Klijai epoksidiniai 25g. EDP su švirkštu
  • Klijai epoksidiniai 25g. EDP su švirkštu

Klijai epoksidiniai 25g. EDP su švirkštu

4302025

Geras sukibimas su PVC, gumą odą, stiklų.

3,35 EUR
Su mokesčiais Pristatymas per 2-3 d.d.
Kiekis
Yra, pristatymas 2-3 d.d.

Aprašymas

         Pavojinga

Pavojingumo frazės:

H302+H312 Kenksminga prarijus arba susilietus su oda

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Sudėtyje yra polietilenpoliamino.

Atsargumo frazės:

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS ( arba plaukų): Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimtikontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją

P501 Turinį/talpyklą išmesti (išpilti) į pavojingų atliekų surinkimo vietas

Klasifikavimas:

H302+H312 ūmus toksiškumas prarijus, susilietus su oda, 4 pavojaus kategorija.

H314 odos ėsdinimas, 1B pavojaus kategorija.

H317 odos jautrinimas, 1 pavojaus kategorija.

H411 Pavojai aplinkai: lėtinis pavojus vandens aplinkai, 2 pavojaus kategorija.

Prekė detaliau
4302025
2019-11-09
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Kodas: 4311266

Montavimo putos poliuretaninės SAVEXPUR 750ml

Statybinės montavimo putos sukimba su visomis statybinėmis medžiagomis. Putos naudojamos: Durų ir langų sandarinimas. Sieninių plokščių ir stogo čerpių fiksavimas ir šilumos izoliacija. Vamzdžių izoliavimas ir tvirtinimas. Angų ir tarpų užpildymas.

Kaina 4,30 EUR
Daugiau
Yra, pristatymas 2-3 d.d.

Kodas: 4302564

Prekės ženklas: SNIEZKA

Klijai polistiroliui vandeniniai 1kg. BESTON, SNIEZKA

Tvirti ir lankstus Bespalviai Greitai džiūsta Produkto identifikavimas: Polistirolo klijai naudojami polistirolo elementams, radiatorių ekranams, parketui, mozaikai, medinėms dalims klijuoti prie gipso ir betono, gipso, medžio ir medžio drožlių plokščių pagrindų. Jis skirtas klijuoti patalpų viduje ir išorėje. Taikymo būdas Klijuojamas pagrindas turi...

Kaina 3,47 EUR
Daugiau
Nepakanka prekės atsargų

Kodas: 4302999

Klijai universalūs 0,5kg. LIPALAS

Stipriai fiksuojantys klijai, puikiai tinka popieriui, kartonui, medienai, odai klijuoti. Gali būti naudojami buityje ir poligrafijos, tekstilės, tabako, odos gamybos ir galanterijos, medienos apdirbimo pramonėje. Išeiga: 50-200 g/m², išdžiūna per 5-10min.

Kaina 3,47 EUR
Daugiau
Yra, pristatymas 2-3 d.d.

Sekite mus Facebook'e