Sąlygos ir taisyklės:

1. Bendrosios nuostatos.

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje “jusuirankiai.lt”(toliau – “e-parduotuvė”).

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas. 

2.1. Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”.

2.2. Sutartis pradeda galioti, kai Mes gauname Jūsų apmokėjimą už prekes ir galioja iki pilno prekių pateikimo. 

2.3. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma e-parduotuvėje.

3. Jūsų teisės:

3.1. Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Jūs turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

3.2.1. dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;

3.2.2. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4. Jūs įsipareigojate:

4.1. Jei mokate pasirinkę mokėjimą “bankiniu pavedimu” Jūs privalote apmokėti už prekes per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.

4.2. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

5. Mūsų teisės:

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.

5.3. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Mes įsipareigojame:

6.1. Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu  per sutartą pristatymo laikotarpį.

6.3. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 48 valandas.

7. Prekių pristatymas:

7.1. Prekes pristatome Mes arba Mūsų įgaliotas atstovas (kurjeris).

7.2. Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su Mumis ar Mūsų įgaliotu atstovu (kurjeriu) patikrinti siuntos būklę.

7.3. Jums pasirašius sąskaitoje – faktūroje arba siuntos pristatymo dokumente yra laikoma, kad siunta yra perduota.

7.4. Pastebėję siuntos pažeidimą, Jūs siuntos galite nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkinga.

7.5. Pretenzijos dėl prekių kiekio, kokybės ir komplektacijos priimame per 14 dienų nuo prekės gavimo.

7.6. Užsakomoms prekėms (prekėms šiuo metu neturimoms sandėlyje bet leidžiamoms užsakyti) pristatymo terminai paprastai trunka apie 3-6 savaites. Šis pristatymo terminas, užsakomoms prekėms yra preliminarus, priklausomai nuo tiekėjo ar gamintojo sugebėjimo įvykdyti užsakymus. 

8. Daiktų grąžinimas.

8.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

8.2. Prekės, kurių pirkėjui nepatiko forma, dydis, spalva, modelis ar komplektacija, pardavėjas priima atgal per 14 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos. Prieš grąžinant prekę, privalu informuoti pardavėją apie pageidaujamą grąžinti prekę.

8.3. Grąžinamas kokybiškas daiktas, privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Mes ar Mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.

8.4. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Prekė ir pakuotė turi būti nesugadinta, švari, nepažeistos etiketes, permatomos pakuotės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, tinkamai paruošta ir įpakuota. Prekės ar pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais. Jei prekei padaryti pažeidimai lemia, jog prekė negalės būti vėliau realizuota už tą pačią kainą, pažeidžiant kito šios prekės pirkėjo teisės į naujos ir nenaudotos prekės įsigijimą, tokias prekes galima grąžinti tik bendru sutarimu, ar kompensavus prekės nuvertėjimo skirtumą.

8.5. Prekės pristatymo ir grąžinimo išlaidas dengiate Jūs, išskyrus atvejus, kai nepanaudota prekė yra grąžinama dėl blogos prekės kokybės.

8.6. Kokybiškų prekių grąžinimas juridiniams asmenims taikomi aukštesni atidumo ir gebėjimo pasirinkti prekes reikalavimai, nei fiziniams asmenims, todėl pardavėjas turi teisę nepriimti kokybiškų prekių iš juridinių asmenų norinčių pasinaudoti 14 kalendorinių dienų grąžinimo sąlygą.

8.7. Pardavėjas priėmęs ir įvertinęs pirkėjo grąžinamą prekę ne vėliau kaip per 14 dienų, turi grąžinti pirkėjui sumokėtus pinigus. 

8.8. Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų ir ji buvo nepanaudota, pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas nuo prašymo pateikimo. Prekės turi būti grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Taip pat pirkėjas turi pateikti originalią prekės sąskaitą faktūrą, bei užpildytą ir pasirašytą grąžinimo formą, kurioje turi būti nurodyta prekių grąžinimo priežastis.

8.9. Pirkėjui atsisakius sutarties, pirkėjas turi padengti siuntimo ir prekių grąžinimo išlaidas.

8.10 Užsakomos prekėms (prekėms, kurių neturime sandėlyje ir teikiami užsakymai) netaikome 14 d. grąžinimo garantijos. Kokybiškos užsakominės prekės negrąžinamos.

9. Atsakomybė.

9.1. Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už  atsiradusius padarinius dėl duomenų netikslumo.

9.2. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

9.3. Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

10. Informacijos siuntimas.

10.1. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytomis priemonėmis.

11. Asmens duomenų apsauga.

11.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kurią vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.

11.2. Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui (pvz. pašto kurjeriai).

12. Prekių garantija ir jos sąlygos.

12.1. Prekių garantinės sąlygos aprašomos skyriuje "Grąžinimas ir garantija"

13. Baigiamosios nuostatos.

13.1. Bet kokios e-parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas.

13.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Sekite mus Facebook'e